Cirkulär affärsmodell redo att skala upp

Utmaning.

Ett företag som förädlar barnkläder för att främja cirkulär konsumtion med fysisk butik och lager hantering kläder i Stockholm vill växa. Utmaningen var att få ihop tiden och rätt kompetens samt partner för att paketera riktningen; strategi, lösning samt företagspresentationer att visa potentiella investerare mfl.

Önskemål.

Företaget ville ha hjälp att utveckla riktningen och planen för att växa. Ta fram ett pitch-deck samt kortare företagspresentation. Målsättningen var att hitta externt kapital, riskkapital eller affärsänglar.

Lösning.

Växbyrån analyserade verksamheten och branschen. Vi utvärderade finansiella möjligheter, byggde olika scenarier för uppskalning och utvärderade i samråd med ledningen. Leveransen blev anlayser, kalkyler, företagspresentation och pitch-deck att dela till investerare och andra potentiella intressenter. 

Effekt/Resultat.

Efter noggrann genomlysning av företagets samtliga processer och förslag på riktning och beslut har nu företaget ett paket av lösningar, rekommendationer och underlag för att fortsätta jobba mot tillväxt och skala-upp bolaget. 

 

Case

Mod lönar sig

Utmaning. Företaget jobbade med provision till sina specialiserade säljare för olika tjänster och produkter, dock mot samma kundgrupp. Det hade utvecklats en dålig stämning mellan säljarna

Läs mer »