Testa ditt företag.

Välkommen till vår kostnadsfria nulägesanalys!

Genom att göra detta test kan du snabbt ringa in vilka områden där ni har störst utvecklingspotential.

Testet innehåller ett antal frågor inom olika områden och tar mindre än 10 minuter att genomföra.

Vissa frågor kan kännas svåra att svara ja eller nej på. Försök att inte analysera frågorna för mycket utan svara efter din första instinkt.

Lycka till! Vi ses på andra sidan!

1. Affärsstrategi och mål
Går det att förklara ert erbjudande i en enda mening?
Kan alla medarbetare förklara er produkt/tjänst?
Har ni vision, strategi och mål nedtecknade?
Är vision, strategi och mål kommunicerade till och förankrade hos alla medarbetare?
2. Ekonomi och styrning
Finns det tydliga och mätbara mål för alla avdelningar på företaget som följs upp regelbundet?
Har ni för era viktigaste mål en enskilt namngiven ansvarig för respektive mål?
Har ni en budget per avdelning som ni följer upp och kommunicerar till medarbetarna?
Har ni granskat och justerat era försäljningspriser (i relation till er bransch) under de senaste 18 månaderna?
Har ni under de senaste 18 månaderna sett över och förhandlat era leverantörsavtal?
Är majoriteten av era styrelseledamöter externa (dvs. inte en del av den dagliga driften)?
Har ni ibland svårt att leverera enligt offert med tillräcklig lönsamhet?
3. Marknadsstrategi och målgruppsanalys
Har ni någon som arbetar dedikerat med marknad och kommunikation?
Har ni definierat företagets målgrupp/målgrupper?
Har ni definierat vilka kanaler ni ska använda i er kommunikation?
Använder ni kundsegmentering för att rikta er försäljning och marknadsföring mer effektivt?
4. Kommunikation och varumärkespositionering
Är det tydligt vad som gör er produkt eller tjänst bättre än andra liknande produkter eller tjänster från andra företag?
Kommunicerar ni specifikt det som kunderna själva säger fick dem att välja ert företag?
Har ni en aktuell och uppdaterad hemsida?
Har ni innehåll på nätet (som videor, bloggar, podcasts, etc.) som regelbundna genererar nya kontakter (leads) till ditt företag?
Använder ni sociala medier för att marknadsföra era produkter/tjänster och engagera era kunder?
Har ni ett nyhetsbrev eller annan stående kommunikationskanal till potentiella och befintliga kunder?
5. Försäljningsstrategi
Har ni någon som jobbar dedikerat med försäljning?
Har ni mallar för hur ett säljsamtal/offertupplägg bör vara uppbyggt?
Arbetar ni med externa samarbetspartners (tex affiliates) eller webportaler för att generera ökad försäljning?
Är det tydligt vilka som har ansvar för vad, när det gäller att öka er försäljning?
Finns det tydliga och mätbara mål för er försäljning?
Jobbar ni aktivt med merförsäljning på befintliga kunder?
Får ni löpande in tillräckligt många nya kontakter (leads) för att nå era säljmål idag?
6. Produkt/Tjänst
Arbetar ni aktivt med produkt- eller tjänsteutveckling?
Har ni undersökt möjligheten till fler intäktsströmmar än er huvudsakliga produkt/tjänst?
Jobbar ni aktivt med att hitta lösningar som minimierar er resursanvändning?
Använder ni kunddata för att förbättra och anpassa era produkter/tjänster?
Samarbetar ni med andra företag för att kunna erbjuda komplementprodukter/tjänster?
Erbjuder ert företag någon form av prenumeration/abonnemang som stärker ert erbjudande (tex support/service/utbildning/försäkring)
Har ni någon onlinelösning som förstärker er kommunikation och försäljning (tex en app eller en "min sida")?
7. Kundkännedom
Mäter ni lönsamhet per kund så ni vet vilka som är mest värdefulla för er?
Har ni beräknat er genomsnittliga kostnad för att få en ny kund?
Har ni gjort en tvillinganalys, dvs identifierat potentiella kunder liknande de ni redan har?
Har ni frågat era kunder, och fått ett tydligt svar, vad det var som fick dem att välja er?
8. Kundrelationer
Har ni en modell för hur ni arbetar med kundnöjdhet samt minskat tapp av befintliga kunder?
Har ni processer för att ta hand om kundernas klagomål och feedback?
Tycker era kunder att ni har en enkel prissättningsmodell?
Har ni en tydlig belöningsmodell när någon av era kunder tipsar om era produkter/tjänster?
9. Organisation och interna processer
Förstår de flesta medarbetarna vad de andra avdelningarna (samt systerföretagen i en koncern) gör och hur de jobbar?
Är det tydliggjort hur olika avdelningar (samt systerföretagen i en koncern) ska samarbeta?
Har ni ett system för att fånga upp och implementera förbättringsförslag från medarbetare?
Finns det tydliga mandat för att ta beslut kopplat till sitt ansvar/sina uppgifter?
10. Teknisk mognad
Skulle du beskriva er verksamhet som digitaliserad i stor utsträckning?
Upplevs era interna datasystem som enkla och tidsbesparande?
Använder ni många olika datasystem som inte är integrerade?
Har ni många återkommande administrativa uppgifter (som inte kräver specialkompetens)?
11. Personal och arbetsmiljö
Arbetar ni aktivt med att öka personalens trivsel på företaget?
Visar era medarbetarundersökningar på hög trivsel?
Har ni en låg personalomsättning? (mindre än 10%)
Erbjuder ni utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för era medarbetare?

Dela med dig.

Finns det kanske någon du tycker också borde göra detta test?