Om oss.

Växbyrån har en bred kompetens och erfarenhet kring företagande. Vi har spetskompetens inom olika områden som hållbarhet, affärsutveckling, ledarskap, försäljning, kommunikation, interna processer och digitalisering.

Vi har samlat insikter och kunskaper från olika branscher och roller under många år, och nu använder vi denna samlade erfarenhet för att hjälpa andra företag att bli framgångsrika och nå sin fulla potential.

Vi tror också på att det är viktigt att ha roligt medan vi jobbar och vår värdegrund präglas av inkludering, samarbete och hållbarhet – inte minst för att det bevisligen ger bäst resultat.

Yasmina Ganse

Affärs- och organisationsutvecklare med över 20 år inom management consulting, strategisk planering, projektledning och ledarskap. Bred erfarenhet från att hjälpa företag utvecklas, ställa om och skala upp. Varit aktiv på poster som COO, utvecklingschef, managementkonsult och projektledare, ofta i internationella miljöer och på en mängd olika marknader. De senaste sju åren med fokus på greentech, entreprenörskap samt det svenska och europeiska innovationslandskapet.

Mikael Westerlund

Problemlösare med erfarenhet från poster som VD, Vice VD, försäljningschef och marknadschef. Har arbetat internationellt inom flera olika marknader inklusive web- och apputveckling, GreenTech, daglivaruhandeln (FMCG), spel och statliga organisationer. Stor erfarenhet av att lyfta både små och stora organisationer samt företag till nästa nivå med hjälp av ett entreprenöriellt arbetssätt, starkt ledarskap, innovativ problemlösning och teknisk utveckling.