Starta först, börja sen

Utmaning.

Att våga testa en verksamhet utan att ha alla delar på plats. 

En motorcykelintresserad entreprenör hade länge drömt om att dra i gång en verksamhet som skulle tillhandahålla vinterförvaring och mekarplatser för motorcyklar i innerstaden. Det innebar stora ekonomiska risker att låsa upp sig på höga hyresavtal under flera år.

Önskemål.

Hitta en väg framåt utan för stora ekonomiska risker. 

Lösning.

Vi skapade en hemsida åt entreprenören där tjänsten presenterades fullt ut mot potentiella kunder. Alla tjänster som borde ingå presenterades (såsom klimatanpassade lokaler, hög säkerhet, tillgång till verktyg och el), inklusive pris.

Men ingenting fanns ännu. Allting var än så länge bara en idé.

Kan man göra så? Entreprenören var tveksam.

Vår fråga: Kan du leverera detta om du vet att du har kunder? Det kunde han. Vi var överens om att provtrycka idén. Via Google annonsering fick företaget in tillräckligt med bokningar för att täcka kostnaderna för det första garaget, på 48 timmar.

Resultat.

Idag har entreprenören hundratals platser fördelat på flera olika garage.

Det är först när en kund verkligen förstår vad hen får, och faktiskt är villig att betala för det som du vet om din idé fungerar. Ta därför som vana att alltid fråga först och leverera sen.

Case

Mod lönar sig

Utmaning. Företaget jobbade med provision till sina specialiserade säljare för olika tjänster och produkter, dock mot samma kundgrupp. Det hade utvecklats en dålig stämning mellan säljarna

Läs mer »