Cirkulär affärsmodell redo att skala upp

Utmaning. Ett företag som förädlar barnkläder för att främja cirkulär konsumtion med fysisk butik och lager hantering kläder i Stockholm vill växa. Utmaningen var att få ihop tiden och rätt kompetens samt partner för att paketera riktningen; strategi, lösning samt företagspresentationer att visa potentiella investerare mfl. Önskemål. Företaget ville ha hjälp att utveckla riktningen och […]

Mod lönar sig

Utmaning. Företaget jobbade med provision till sina specialiserade säljare för olika tjänster och produkter, dock mot samma kundgrupp. Det hade utvecklats en dålig stämning mellan säljarna gällande provision och olika förutsättningar för säljarbetet. Det framkom även att vissa säljare slutat bearbeta nya kunder eftersom arbetsinsatsen då blev större utan att provisionen blev högre.  Önskemål. Öka försäljningen och […]

Starta först, börja sen

Utmaning. Att våga testa en verksamhet utan att ha alla delar på plats.  En motorcykelintresserad entreprenör hade länge drömt om att dra i gång en verksamhet som skulle tillhandahålla vinterförvaring och mekarplatser för motorcyklar i innerstaden. Det innebar stora ekonomiska risker att låsa upp sig på höga hyresavtal under flera år. Önskemål. Hitta en väg […]