Testresultat.

Affärsstrategi och mål
50%
Ekonomi och styrning
50%
Marknadsstrategi och målgruppsanalys
50%
Kommunikation och varumärkespositionering
50%
Försäljningsstrategi
50%
Produkt/Tjänst
50%
Kundkännedom
50%
Kundrelationer
50%
Organisation och interna processer
50%
Teknisk mognad
50%
Personal och arbetsmiljö
50%
Totalt index
50%

Tack för att ni gjorde vårt nulägest!

Gav testresultatet kanske lite funderingar kring förbättringar och förändringar ni borde göra i företaget? Skulle ni vilja ha mer konkret vägledning och tips på HUR ni effektivt kan göra dessa förbättringar?

Då föreslår vi att ni beställer en mer utförlig och detaljerad rapport med förslag på konkreta åtgärder. 

Rapporten fokuserar på de områden som har störst effekt för er tillväxt och innehåller praktiska förslag på aktiviteter.

Beställ idag via formuläret nedan och ni har rapporten inom 24 timmar.

Just nu under en begränsad tid:

995 kr + moms

(ordinarie pris 2875 kr + moms).

Utdrag rapport fördjupad nulägesanalys

Dela med dig.

Är det någon annan du kanske anser borde göra detta test?